Словник математичних термінів і понять


Словник математичних термінів і понять

Все категории

Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  29  (Далее)
  Все

ТЕМА 1. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА ТА ДІЇ НАД НИМИ

Алгебра

-  розділ математики, що вивчає властивості дій над різноманітними величинами і розв’язки рівнянь, пов’язаних з цими діями.

Ссылка на запись: Алгебра

Арифметика

- наука, що вивчає дії над цілими числами, вчить розв’язувати задачі, які зводяться до додавання, віднімання, множення і ділення цих чисел.

Ссылка на запись: Арифметика

Від'ємник

- число, яке віднімають.

Ссылка на запись: Від'ємник

Віднімання

- зменшення числа на декілька одиниць.

Ссылка на запись: Віднімання

Віднімання

 дія, протилежна до дії додавання.

Ссылка на запись: Віднімання

Величина

- спільна влас­тивість об'єктів певного класу.

Ссылка на запись: Величина

Взаємно обернені числа

- числа, які в добутку дають одиницю.

Ссылка на запись: Взаємно обернені числа

Взаємно прості числа

- числа, які не мають спільних діль­ників, окрім одиниці.

Ссылка на запись: Взаємно прості числа

Ділене

- число, яке ділять.

Ссылка на запись: Ділене

Ділення

дія, за допомогою якої знаходять один із множників за відомими добутком та другим множником.

Ссылка на запись: Ділення


Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  29  (Далее)
  Все