Словник математичних термінів і понять


Словник математичних термінів і понять

Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка:  1  2  (Далі)
  Все

К

Квадрат різниці двох виразів

- квадрату першого виразу мінус подвоєний добуток першого і другого виразів плюс квадрат другого виразу.

Entry link: Квадрат різниці двох виразів

Квадрат суми двох виразів

- квадрат першого виразу плюс подвоєний добуток першого і другого виразів плюс квадрат другого виразу.

Entry link: Квадрат суми двох виразів

Квадратична нерівність

- нерівність, в яку змінна вхо­дить в другому степені (в квадраті).

Entry link: Квадратична нерівність

Квадратична функція

- многочлен другого степеня виду у=ах2+bх+с.

Entry link: Квадратична функція

Квадратний корінь

- корінь другого степеня.

Entry link: Квадратний корінь

Квадратний корінь із числа а

 - число, квадрат якого дорівнює а.

Entry link: Квадратний корінь із числа а

Квадратний тричлен

- многочлен виду ax^{2}+bx+c, де х – змінна; а, b, с – деякі дійсні числа, причому а≠0.

Entry link: Квадратний тричлен

Коефіцієнт одночлена

- числовий множник одночлена стандартного вигляду.

Entry link: Коефіцієнт одночлена

Комбінаторика

- роз­діл математики, який вивчає сполуки довіль­них предметів, елементів.

Entry link: Комбінаторика

Комбінація

- сполучення, поєднання або розташування чого-небудь (однорідного) у певному порядку.

Entry link: Комбінація


Сторінка:  1  2  (Далі)
  Все