Словник математичних термінів і понять


Словник математичних термінів і понять

Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  29  (Далі)
  Все

З

Знаменник

показує, на скільки рівних частин поділили цілу величину.

Entry link: Знаменник

Знаменник геометричної прогресії

стале для даної послідовності число q.

Entry link: Знаменник геометричної прогресії

Значення функції

- значення залежної змінної при певному зна­ченні аргумента.

Entry link: Значення функції

Зростаюча прогресія

- прогресія, кожний наступний член якої більше попереднього.

Entry link: Зростаюча прогресія

Й

Ймовірність

- характерис­тика величини, яка виражає кількісну оцінку можливості появи випадкової події.

Entry link: Ймовірність

К

Квадрат різниці двох виразів

- квадрату першого виразу мінус подвоєний добуток першого і другого виразів плюс квадрат другого виразу.

Entry link: Квадрат різниці двох виразів

Квадрат суми двох виразів

- квадрат першого виразу плюс подвоєний добуток першого і другого виразів плюс квадрат другого виразу.

Entry link: Квадрат суми двох виразів

Квадратична нерівність

- нерівність, в яку змінна вхо­дить в другому степені (в квадраті).

Entry link: Квадратична нерівність

Квадратична функція

- многочлен другого степеня виду у=ах2+bх+с.

Entry link: Квадратична функція

Квадратний корінь

- корінь другого степеня.

Entry link: Квадратний корінь


Сторінка: (Назад)   1  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  29  (Далі)
  Все