Словник математичних термінів і понять


Словник математичних термінів і понять

Всі категорії

Сторінка: (Назад)   1  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  29  (Далі)
  Все

ТЕМА 14. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ. КВАДРАТНІ РІВНЯННЯ, НЕРІВНОСТІ ТА ЇХ СИСТЕМИ

Виділяти повний квадрат

-  представляти тричлен у ви­гляді суми квадрата двочлена та числа.

Entry link: Виділяти повний квадрат

Дискримінант квадратного рівняння

- вираз D=b^{2}-4 \cdot ac.

Entry link: Дискримінант квадратного рівняння

Зведене квадратне рівняння

- квадратне рівняння, у якого перший коефіцієнт дорівнює числу 1.

Entry link: Зведене квадратне рівняння

Квадратична нерівність

- нерівність, в яку змінна вхо­дить в другому степені (в квадраті).

Entry link: Квадратична нерівність

Квадратична функція

- многочлен другого степеня виду у=ах2+bх+с.

Entry link: Квадратична функція

Квадратний тричлен

- многочлен виду ax^{2}+bx+c, де х – змінна; а, b, с – деякі дійсні числа, причому а≠0.

Entry link: Квадратний тричлен

Корінь квадратного тричлена

- значення змінної, при якому значення цього тричлена дорівнює нулю.

Entry link: Корінь квадратного тричлена

Неповне квадратне рівняння

- квадратне рівняння, у якого хоча б один з коефіцієнтів – b або с – дорівнює нулю.

Entry link: Неповне квадратне рівняння

Парабола

- графік квадратичної функції.

Entry link: Парабола

ТЕМА 15. РАЦІОНАЛЬНІ РІВНЯННЯ, НЕРІВНОСТІ ТА ЇХ СИСТЕМИ

Дробово-раціональна функція

- функція, рівняння якої — дріб, а чисельник і знаменник — мно­гочлени.

Entry link: Дробово-раціональна функція


Сторінка: (Назад)   1  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  29  (Далі)
  Все