Тема Назва Опис
Сторінка Бібліотека

Бібліотека

Загальна хімія Книга 1. ПРЕДМЕТ І ЗАДАЧІ ХІМІЇ

1. ПРЕДМЕТ І ЗАДАЧІ ХІМІЇ

Книга 2. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ХІМІЇ

2. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ХІМІЇ

Книга 3. ОСНОВНІ СТЕХІОМЕТРИЧНІ ЗАКОНИ В ХІМІЇ

ОСНОВНІ СТЕХІОМЕТРИЧНІ ЗАКОНИ В ХІМІЇ

Будова атома та Періодичний закон Книга 4. БУДОВА АТОМА

4. БУДОВА АТОМА

Книга 5. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д.І. МЕНДЕЛЄЄВА

5. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д.І. МЕНДЕЛЄЄВА

Хімічний зв'язок Книга 6. ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК

6. ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК

Хімічні реакції. Кінетика та каталіз Книга 7. ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ

7. ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ

Книга 8. ХІМІЧНА КІНЕТИКА І КАТАЛІЗ

8. ХІМІЧНА КІНЕТИКА І КАТАЛІЗ

Окисно-відновні реакції. Основи електрохімії Книга 9. ОКИСНО-ВІДНОВНІ РЕАКЦІЇ (ОВР)

9. ХІМІЯ ОКИСНО-ВІДНОВНИХ ПРОЦЕСІВ

Книга 10. ОСНОВИ ЕЛЕКТРОХІМІЇ

Електрохі́мія — галузь науки, яка вивчає властивості систем, що містять іонні провідники, та перетворення речовин на межі поділу фаз за участю заряджених часток (іонів, електронів).

Розчини Книга 11. РОЗЧИНИ

11. РОЗЧИНИ

Теорія електролітичної дисоціації Книга 12. ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРОЛІТИЧНОЇ ДИСОЦІАЦІЇ

12. ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРОЛІТИЧНОЇ ДИСОЦІАЦІЇ

Основні класи неорганічних речовин Книга 13. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

13. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

Неметали. Гідроген. Водень Книга 14. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕМЕТАЛІВ

14. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕМЕТАЛІВ

Книга 15. ГІДРОГЕН. ВОДЕНЬ

15. ГІДРОГЕН. ВОДЕНЬ

Елементи VIIA групи Книга 16. ЕЛЕМЕНТИ VIIA ГРУПИ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЛОГЕНІВ

16. ЕЛЕМЕНТИ VIIA ГРУПИ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЛОГЕНІВ

Елементи VIA групи Книга 17. ЕЛЕМЕНТИ VIА ГРУПИ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХАЛЬКОГЕНІВ

17. ЕЛЕМЕНТИ VIА ГРУПИ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХАЛЬКОГЕНІВ

Елементи VA групи Книга 18. ЕЛЕМЕНТИ VА ГРУПИ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

18. ЕЛЕМЕНТИ VА ПІДГРУПИ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Елементи IVA групи Книга 19. ЕЛЕМЕНТИ IVА ГРУПИ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

19. ЕЛЕМЕНТИ IVА ГРУПИ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Метали. Елементи ІА - ІІІА груп Книга 20. МЕТАЛИ

20. МЕТАЛИ

Книга 21. ЕЛЕМЕНТИ ІА ГРУПИ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

21. ЕЛЕМЕНТИ ІА ГРУПИ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Книга 22. ЕЛЕМЕНТИ ІIА ГРУПИ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

22. ЕЛЕМЕНТИ ІIА ГРУПИ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Книга 23. ЕЛЕМЕНТИ ІIІА ГРУПИ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

23. ЕЛЕМЕНТИ ІIІА ГРУПИ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Елементи VIIIB групи Книга 24. ФЕРУМ. ЗАЛІЗО

24. ФЕРУМ. ЗАЛІЗО

Теоретичні основи органічної хімії Книга 25 - 27. Природа органічних сполук

Природа органічних сполук

Вуглеводні. Алкани. Циклоалкани Книга 28. Насичені вуглеводні

Насичені вуглеводні

Книга 29. Насичені аліциклічні вуглеводні

Насичені аліциклічні вуглеводні

Алкени Книга 30. Алкени

Алкени

Алкіни. Алкадієни Книга 31. Алкадієни

Алкадієни

Книга 32. Алкіни

Алкіни

Арени Книга 33. Арени

Арени

Книга 34. Природні джерела вуглеводнів

Природні джерела вуглеводнів

Оксигеновмісні органічні сполуки. Спирти Книга 35. Спирти

33. Спирти

Фенол. Етери Книга 36. Фенол. Етери

Феноли

Альдегіди та кетони Книга 37. Альдегіди та кетони

35. Альдегіди та кетони

Карбонові кислоти Книга 38. Карбонові кислоти

36. Карбонові кислоти

Вуглеводи Книга 39. Вуглеводи

37. Вуглеводи

Нітрогеновмісні сполуки Книга 40. Нітросполуки

38. Нітросполуки

Книга 41. Аміни

39. Аміни

Амінокислоти. Білки Книга 42. Амінокислоти. Білки

40. Амінокислоти. Білки